Stowarzyszenia
 
ŁĘCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE WYRÓWNYWANIA SZANS


„Każdy  ma  prawo  do  szczęścia
i  swego  miejsca   w  społeczeństwie”

M. Grzegorzewska

W naszej szkole od 2001 roku  aktywnie działa Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans. Jego głównym zadaniem jest pomoc w wyrównywaniu szans dzieci w ich rozwoju i usamodzielnianiu oraz działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.

Siedziba:

ul. Jaśminowa 6, 21- 010 Łęczna
Tel./fax. (081) 462 70 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo:
Skład Zarządu:


Prezes: Grażyna Iwanek
Wiceprezes: Janina Gruszczyńska
Sekretarz: Witold Muszyński


Główne zadania:


1. Pomoc w wyrównywaniu szans dzieci w ich rozwoju i usamodzielnianiu.
2. Działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.
3. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci.
4. Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.
5. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
6. Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub zagrożonych patologią.
7. Prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji.
8. Propagowanie idei wolontariatu.
9. Podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej swych członków niezbędnej dla prowadzonej działalności.


Zrealizowane projekty:

2004 rok

 • 02.12.2004 r.- organizacja IV Olimpiady Integracyjnej pod hasłem „Integracja w oczach dzieci” –  sponsorzy: Gmina Łęczna, ŁSWSz.

2005 rok

 • 07.12.2005 r. - organizacja otwartej olimpiady sportowej dla dzieci i młodzieży będących uczniami klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna pod hasłem „Zwyciężaj siebie”- sponsorzy: Gmina Łęczna, ŁSWSz.

2006 rok

 • 14.11.2006 r.- organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna pod hasłem „W życiu ważny jest nie tylko triumf…” - Gmina Łęczna, ŁSWSz.

2007 rok

 • 16 maja 2007 r. - IV Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Myśląc Ojczyzna…” Dotację na realizację zadania pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Powiatu Łęczyńskiego.
 • 19.11.2007 r.- organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna pod hasłem „Z Kubusiem Puchatkiem zwyciężaj siebie!”- Gmina Łęczna i ŁSWSz.

2008 rok

 • 16 maja 2008 r. - V Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Przyjaciel dzieci”. Projekt sfinansowany przez Powiat Łęczyński, ŁSWSz i SP nr 4 w Łęcznej.
 • 18.11.2008 r.- organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu gminy Łęczna pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo …, owocowo…., jarzynowo…” - Gmina Łęczna i ŁSWSz.

2009 rok

 • 15 maja 2009 r. - VI Wojewódzki Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Wielki Pielgrzym Miłości”. Projekt sfinansowany przez Powiat Łęczyński, ŁSWSz i Zespół Szkół nr 2 w Łęcznej.
 • 19.11.2009 r. - organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni” – VIII Olimpiada Integracyjna. Projekt sfinansowany przez Gminę Łęczna, Powiat Łęczyński oraz wkład własny ŁSWSz.

2010 rok

 • 14 maja 2010 r. – VII Wojewódzki Konkurs o Papieżu Janie Pawle IIpod hasłem „ Jesteście przyszłością i nadzieją tego świata”.  Projekt sfinansowany przez Powiat Łęczyński, ŁSWSz i Zespół Szkół nr 2 w Łęcznej .
 • 17.11.2010 r. - organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego  pod hasłem „Poznaj, zrozum, pomóż …” –  IX Olimpiada Integracyjna.  Projekt współfinansowany przez Gminę Łęczna i Powiat Łęczyński.

2011 rok

 • 02.03.2011 r. - I edycja Koncertu Młodych Talentów.
 • 17  maja 2011 r. - VIII Wojewódzki Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Piękno tej ziemi skłania mnie…”.  Projekt sfinansowany przez Powiat Łęczyński, ŁSWSz i Zespół Szkół nr 2 w Łęcznej.
 • 02.06.2011 r.  przeprowadzenie i współfinansowanie ze środków własnych konkursu „Śpiewająca klasa”.
 • 26.10.2011 r. -  organizacja otwartego turnieju sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem „Pomaluj mój świat” – Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński – X Olimpiada Integracyjna
 • 0d 01.10.2011 r. do 31.05.2012 r. - Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans realizuje zajęcia edukacyjne  w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Łęczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL.09.01.02-06-440/10 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczna. Zajęcia są prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

2012 rok

 • 26.01.2012 r. - zorganizowano i współfinansowano II edycję Koncertu Młodych Talentów.
 • Prowadzenie świetlicy profilaktyczno wychowawczej – realizację zadania rozpoczęto od 01.02.2012 r. w oparciu o środki pozyskane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminy Łęczna.
 • 21.02.2012 r. - Konferencja zorganizowana z okazji Jubileuszu X-lecia Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans pod hasłem „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie.
 • 17.05.2012 r. - organizacja finału IX wojewódzkiego konkursu o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem „Nie lękajcie się świętości”.
 • 26.10.2012r. - organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XI Olimpiada Integracyjna.

2013 rok

 • 15.11.2013r. - organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem "Dwa szczęścia - jedno małe - być szczęśliwym, drugie wielkie - dawać szczęście innym" - Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XII Olimpiada Integracyjna.

2014 rok

 • 21.11.2014r. - organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem "Podziel się ... Sobą" - Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XIII Olimpiada Integracyjna.

2015 rok

 • 06.11.2015r. - organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem "JA, TY - MY" - Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński,  XIV Olimpiada Integracyjna.

2016 rok

 • 10.11.2016r. - organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem "NIE DAJ SIĘ" -  Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XV Olimpiada Integracyjna

2017 rok

 • 17.11.2017r. - organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem "DASZ RADĘ" - Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XVI Olimpiada Integracyjna.

2018 rok

 • 16.11.2018r. - organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem "WSZYSCY RAZEM" - Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XVII Olimpiada Integracyjna.

2019 rok

 • 15.11.2019r. - organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego pod hasłem "JESTEM SOBĄ" - Gmina Łęczna, Powiat Łęczyński, XVIII Olimpiada Integracyjna.