Opieka medyczna

 Gabinet stomatologiczny

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej ul. Jaśminowa 6

NZOZ ,,STOM-MED’’ sp.p. Tel. 81 462 94 30

Przyjęcia dzieci do leczenia zachowawczego i ekstrakcji zębów mlecznych odbywają się
tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Zabiegi profesjonalnej profilaktyki próchnicy zębów będą wykonywane zgodnie z
harmonogramem. Wykaz świadczeń gwarancyjnych z zakresu stomatologii szkolnej jest
dostępny na tablicy ogłoszeń (na drzwiach gabinetu stomatologicznego).


Usługi Medyczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel-Med s.c. Gabinety Profilaktyki Medycznej i
Pomocy Przedlekarskiej przy ul. Jaśminowej 6 w roku szkolnym 2021/2022 obejmą opieką
medyczną uczniów 0-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel –Med s.c. świadczy usługi medyczne zgodnie z
ustawą z dnia 12.04.2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (wykaz świadczeń gwarantowanych dostępny na tablicy
ogłoszeń).

GABINET PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ
ul. Jaśminowa 6 czynny:

poniedziałek

800 - 1430

wtorek

800 - 1430

środa

800 - 1430

czwartek

800 - 1430

piątek

800 - 1430

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze
Świadczeniodawcą wg norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę.
Wszystkie świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ. W szkolnym Gabinecie
Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej nie ma leczenia zachowawczego –
podawane są leki regulowane prawnie.
Procedury zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 do wglądu w gabinetach.
UWAGA – rodzice/opiekunowie uczniów, którzy nie wyrażają zgody na objęcie opieką
medyczną w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o zgłoszenie się do gabinetu w celu
podpisania stosownego oświadczenia.
Numer do kontaktu z pielęgniarką: Gabinet ul. Jaśminowa 6 – 81 462 70 02