Informacje dla rodziców

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na SARS-CoV-2, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej podjął decyzję o przejściu klas I-VIII w tryb nauczania zdalnego w dniach 8 - 10.11.2021r.

Do wglądu:


 

Co robić, by dziecko chciało się uczyć? - pobierz...