Standardy ochrony małoletnich

 Standardy Ochrony Małoletnich 

w Szkole Podstawowej Nr 4
 im. Papieża Jana Pawła II
w Łęcznej

 Tekst jednolity -  do pobrania...