Elżbieta Kucharczyk - drugi Dyrektor Szkoły

 

30-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

 

Wspomnienia o Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej

lata 2000-2008

Tylko dzięki prawdziwym wartościom
człowiek może stawać się lepszy,
rozwijając w pełni swoją naturę.

Jan Paweł II

 

Elżbieta Kucharczyk - drugi Dyrektor Szkoły

Każdy Jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem. 30-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej jest okazją do wspomnień o osobach, które zostawiły trwały ślad na kartach historii szkoły. Do grona tych osób zaliczamy Panią Elżbietę Kucharczyk, która z „Czwórką” była związana od samego początku jej istnienia. Początkowo pracowała jako nauczyciel, później jako wicedyrektor, a od września 2000 r. pełniła funkcję Dyrektora. 

 Pani Dyrektor Elżbieta Kucharczyk tak wspomina naszą szkołę: 

„Doskonale pamiętam pierwsze dni, tygodnie, miesiące, serdeczną atmosferę i zapał wszystkich, którzy nie szczędzili czasu i sił, by przygotować szkołę do uroczystego otwarcia. Wszyscy czuliśmy się wielką rodziną. Kiedy objęłam funkcję Dyrektora, mimo iż od otwarcia szkoły minęło kilka lat, w dalszym ciągu zmieniała się ona bardzo dynamicznie. Poprawiały się warunki lokalowe, zwiększała się liczba sprzętu i pomocy dydaktycznych, rozszerzała się kadra pedagogiczna, przybywało coraz więcej uczniów. Zmieniało się wiele, ale jedna najważniejsza rzecz pozostała niezmienna - serdeczność wśród ludzi. To właśnie serdeczność i życzliwość stworzyły niepowtarzalny klimat naszej szkoły, której działania wychowawcze opierają się na Zasadach - naszym własnym Dekalogu obowiązującym wszystkich i wszędzie:

 1. Poszanowanie godności osoby.
 2. Poszanowanie życia we wszystkich jego formach.
 3. Uczciwość w słowach i postępowaniu.
 4. Życzliwość dla ludzi i świata.
 5. Tolerancja dla odmienności drugiego człowieka.
 6. Ochrona środowiska naturalnego.
 7. Odpowiedzialność za siebie, dom, szkołę, miasto, ojczyznę.
 8. Poczucie więzi społecznej na szczeblu klasy, szkoły, gminy, kraju.
 9. Pracowitość - maksymalne wykorzystanie swoich możliwości.
 10. Poszanowanie pracy własnej i innych”.

Dzięki pracy kolejnego dyrektora, nauczycieli, rodziców i władz gminy szkoła rozwijała się i wypracowała wiele tradycji, które są do dziś kultywowane. A liczne inicjatywy oraz wyzwania stwarzają uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju. 


Ciekawostki z życia szkoły:

 • Czy wiesz, że we wrześniu 2000 r. swoją działalność redakcyjną podjęła gazetka szkolna SP”OKO”?
 • Czy wiesz, że w 2000 r. szkoła zmieniła nazwę na: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej?
 • Czy wiesz, że w maju 2001 r. uroczyście nadano szkole sztandar?
 • Czy wiesz, że w 2001 r. powstało Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans, które za swoje główne zadanie obrało pomoc w wyrównywaniu szans dzieci w ich rozwoju i usamodzielnianiu oraz działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk, a jego działalność trwa do dziś?
 • Czy wiesz, że w 2002 r. nastąpiło otwarcie stołówki szkolnej?
 • Czy wiesz, że I Olimpiada Integracyjna odbyła się w 2002 r.?
 • Czy wiesz, że delegacja uczniów i nauczycieli  w 2003 r. po raz pierwszy wzięła udział w III Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II?
 • Czy wiesz, że w 2003 r. szkoła uzyskała certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie?
 • Czy wiesz, że w 2004 r. po raz pierwszy zorganizowano  Wojewódzki Konkurs Szkolny „Bądź bezpieczny na drodze”?
 • Czy wiesz, że od roku szkolnego 2005/2006 szkoła bierze udział w Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym?
 • Czy wiesz, że w 2005 r. uczniowie wręczyli ówczesnemu Burmistrzowi Łęcznej petycję w sprawie budowy miasteczka ruchu drogowego, które cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży?
 • Czy wiesz, że w 2008 r. szkoła wzięła udział w  I Archidiecezjalnym Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Stróży?

 

Ciąg dalszy nastąpi…

Opr. Anna Krępecka

Prezentacja zdjęć

Montaż Witold Muszyński