Pedagog i psycholog, logopeda

 

Godziny pracy logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej
w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

PEDAGOG

Marzena Winiarska
pokój nr 27 A

PSYCHOLOG

Beata Dec
pokój  133

PSYCHOLOG

Katarzyna Sierpińska
pokój  34

LOGOPEDA

Halina Zagraba
pokój 5

 PONIEDZIAŁEK 

10.30 - 15.00

10.00 -14.00

7.45 -12.15

12.15-13.00- VIII c (s.29)
13.15 – 14.00 – VIII d (s. 29)
14.05 – 14.50 – VIII b (s. 29)

11.00 – 15.00

WTOREK

8.30 – 14.00
14.00-15.00 godz. dost.

7.15 – 13.15

9.30 -14.00

11.00 – 15.00

ŚRODA

7.45 – 14.00

9.30 – 14.00

14.00-15.00 godz. dost.

7.45 – 12.15
12.15-13.00- VIII f (s.29)
13.15 – 14.00 – VIII e (s. 29)
14.05 – 14.50 – VIII a (s. 29)
15.00-16.00 godz. dost.

7.45 – 13.45

CZWARTEK

7.45 – 11.15

9.30 – 14.15

11.00 – 15.00

11.00 – 15.00

PIĄTEK

12.00 - 15.00

7.45 – 12.00

9.30 – 14.00

11.00 – 15.00