Wydarzenia w szkole

W dniach 21 i 23 listopada 2018 r. odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego „Wybieram zawód” prowadzone przez pana Marcina Szostka, pracownika Wydziału Zbiorów Audiowizualnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Skierowane były do uczniów klas VII, VIII oraz III gim., stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. W trakcie zajęć, prowadzący poruszał zagadnienia dotyczące podziału zawodów według indywidualnych predyspozycji. Przedstawił również specyfikę poszczególnych zawodów, które najbardziej wzbudziły zainteresowanie uczniów.

Tematyka zajęć ściśle nawiązywała do jednego z kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/19, dotyczącego rozwoju doradztwa zawodowego w szkołach oraz działań zapisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego naszej szkoły.

Organizatorzy cyklu warsztatów: nauczyciele bibliotekarze – Grażyna Iwanek, Maria Olech oraz psycholog szkolny – Katarzyna Sierpińska