R. szk. 2021-2022

Ich kodeks nie mógł łamać ogólnych praw. Ocenie podlegały: szata graficzna; zawartość merytoryczna: praca musiała zawierać prawa i obowiązki, które nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ucznia: kreatywność, pomysłowość oraz wkład pracy.

Laureaci:

  • I miejsce - Maja Jakielaszek, VII b
  • II miejsce - Martyna Kaźmierczyk i Wiktor Rabczewski, VII b
  • III miejsce - Dawid Sierpiński, VI a; Szymon Łukasik, VII b; Mateusz Talar, VII b oraz Oliwier Fryt, VIII b.

Okazało się, że uczniowskie wersje praw i obowiązków nie odbiegają od tych, które funkcjonują w większości szkół.

Upominki zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Organizatorzy: M. Wójcik, B. Dec, E. Gwarda