R. szk. 2020-2021

 

Podsumowanie realizacji zadań  z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”

 

Uczniowie klas 1-3 wraz z nauczycielami wzięli udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała” w roku szkolnym 2020/2021. Spośród 50 zadań projektowych uczniowie zrealizowali 20. 

Autorem i koordynatorem Projektu jest Pani Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim,  a honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola oraz Telewizja Aleksandrowski Kurier.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5. kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021.

Cele projektu

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, 
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, 
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), 
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość, 
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu), 
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, 
 • poznanie legend i baśni polskich, 
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, 
 • okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem, 
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostki "wiem, kim jestem", 
 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji, 
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym. 

Opr. Katarzyna Dworak

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z realizacji zadań projektowych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.