R. szk. 2020-2021

Uwaga!

Ważna informacja – „Czwórka” na szóstkę!


Kuratorium Oświaty w Lublinie wraz z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniu 9 marca 2021r. podało do wiadomości, że uczeń klasy VIII B Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, Wiktor Proć, pod kierunkiem nauczyciela matematyki, Pani Moniki Olszewskiej został laureatem konkursu matematycznego na szczeblu wojewódzkim.

Spośród 10 laureatów konkursu Wiktor uzyskał najlepszy wynik 39 pkt. na 40 możliwych do zdobycia.

Sukces Wiktora to powód do dumy, prestiż dla szkoły oraz dowód nieprzeciętnych zdolności i rzetelnej pracy ucznia. Życzymy Wiktorowi kolejnych sukcesów, zaś innym uczniom – by Jego wygrana stała się dla nich inspiracją do sięgania po najwyższe laury.

Wiktor zapisał kolejną najpiękniejszą kartę w historii Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej.