R. szk. 2019/2020

Dowiedzieli się, co robił w wolnym czasie i jakie miał obowiązki. Podczas prezentacji zobaczyli miejsca, które odwiedził Ojciec Święty w czasie swoich podróży. Wysłuchały kilka rozdziałów książki „O Karolku, który został Papieżem”, układały w grupach chronologicznie wydarzenia z życia Karola Wojtyły. Na zakończenie zajęć nauczyły się  piosenki o patronie naszej szkoły.

Lekcja pozwoliła na bliższe poznanie osoby Wielkiego Polaka i przyniosła dzieciom wiele radości.

Opracowała: Beata Słomka