R. szk. 2019/2020

Rozpoczął je występ dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3, które przygotowały z tej okazji patriotyczny montaż słowno-muzyczny.

Burmistrz Łęcznej przedstawił krótki rys historyczny tragicznych wydarzeń września 1939 roku. Natomiast wicestarosta łęczyński, Michał Pelczarski, podziękował uczestnikom uroczystości za przybycie i pamięć o tych znanych i nieznanych lokalnych bohaterach II wojny światowej.

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą poprowadził ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej.

Tradycyjnie, pod pamiątkowym kamieniem z nazwiskami ofiar bitwy, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli złożyli wiązanki  oraz zapalili znicze przed pomnikiem ku czci walczących o most lubelski w Łęcznej. Wśród składających kwiaty była również delegacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej z dyrektorem Sławomirem Winiarskim oraz Marzeną Florek.

Opr. Witold Muszyński, zdjęcia UM Łęczna